Plaatselijke Kamer van Verenigingen

Het Bestuur der Plaatselijke Kamer van Verenigingen bestaat uit zes bestuursleden. Ieder bestuurslid vervult een aantal vaste functiegerelateerde taken, daarnaast zijn er nog verschillende wisselende portefeuilles die ieder jaar weer opnieuw worden verdeeld. Hierdoor is het voor elk bestuurslid mogelijk om een eigen invulling te geven aan de taken.

PKvV-bestuur 2018-2019

Lees op deze pagina

Bestuur 2018-2019

Praeses – Bengt de Sitter

De Praeses is algeheel eindverantwoordelijk voor het beleid van het bestuur. Dit betekent dat hij te allen tijde overzicht dient te houden over de andere bestuursleden en de taken die zij verrichten. De Praeses is dan ook verantwoordelijk voor het leiden van zowel de bestuursvergaderingen als de Plenaire Vergaderingen, waar alle lidverenigingen bij aanwezig zijn. Niet alleen intern, maar ook extern speelt de Praeses een centrale rol. Zo is hij ook aanwezig bij de vergaderingen van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), en spreekt hij namens de Kamer in het openbaar bij speciale gelegenheden. Voor het overige kan de Praeses hulp bieden aan bestuursgenoten, voor zover dit nodig is.

Ab Actis – Lize Schreuder

De Ab Actis van de PKvV is verantwoordelijk voor het secretariaat: de post, mail en notulen beheren. Daarnaast heeft de Ab Actis zitting in een aantal adviesorganen zoals het Veiligheidsoverleg en organiseert zij evenementen zoals de constitutieborrel van de PKvV en de Leidse Organisatie- en Wisseldag. Een deel van de tijd bestaat uit administratieve taken: elke dag komt er veel mail binnen en er moet veel georganiseerd worden. Deze vasten taken worden aangevuld met zitting in het Watersportcluster, waar alle watersportverenigingen samenkomen, overleg met de Landelijke Kamer van Verenigingen en zaken rondom internationale studenten en verenigingen. Binnen de PKvV is er dus veel ruimte om verschillende taken op je te nemen!

Quaestor – Rosa van Dijke 

De Quaestor van de Plaatselijke Kamer van Verenigingen is eindverantwoordelijk voor het beheer van de financiën. De Quaestor zorgt ervoor dat er inkomsten gegenereerd worden en dat deze inkomsten op een dusdanige manier worden uitgegeven dat ze het verenigingsleven in Leiden ten goede komen. Daarnaast zijn er verschillende andere taken voor de Quaestor zoals de leiding over het Cluster Watersport Overleg. Dit is een overleg tussen de zeven watersportverenigingen die aangesloten zijn bij de PKvV, de Quaestor brengt hen samen en ondersteunt hen wanneer zich problemen voordoen. De Quaestor heeft ook als taak om een aantal evenementen te organiseren zoals de constitutieborrel en het Leidsch Besturendiner. Als de PKvV een evenement of borrel voor haar lidverenigingen op touwen zet, is de Quaestor daar vrijwel altijd bij betrokken. Hiernaast is er voor de Quaestor genoeg ruimte om eigen initiatieven en projecten op te zetten en te verwezenlijken. Het is een actieve en praktische functie en daarmee vormt de Quaestor een essentiële spil in de organisatie van de PKvV.

Assessor Pers en Publiciteit – Juliët Tinebra

Als Assessor Pers en Publiciteit ben je voornamelijk bezig met de beeldvorming naar externe partijen betreffende het studentenleven en de studentenverenigingen. Je houdt de social media in de gaten en up-to-date, staat de media te woord en promoot studentinitiatieven door bijvoorbeeld persberichten naar lokale media te versturen. Tevens schuif je als Assessor P&P aan bij overleggen van de gemeente over het verbeteren van de binnenstad. Welke problemen zijn er onder andere voor studenten en op welke manier zou de gemeente dit kunnen oplossen, maar natuurlijk ook welke problemen ziet de gemeente en hoe kunnen studenten dit oplossen? Als Assessor P&P heb je veel contact met Leiden Marketing. Bij de bijeenkomsten voor belangrijke instanties en ondernemers uit Leiden worden studenteninitiatieven gepromoot, en zullen activiteiten georganiseerd door andere Leiden Marketing weer worden doorgespeeld aan de achterban van de PKvV.

Twee á drie keer per jaar organiseert de universiteit een Open Dag. Tijdens deze dag geeft de Assessor P&P een aantal keer een presentatie over het studentenleven, promoot zij het verenigingsleven bij een speciale studentenstand en organiseert ze de stadswandelingen voor scholieren en ouders. Uiteraard is de PKvV onder leiding van de Assessor P&P ook aanwezig bij de Open Dagen van de Hogeschool Leiden. Verder is zij verantwoordelijk voor het onderhouden van de website en social media.

Assessor Politiek – Flora Minnema

De Assessor Politiek houdt zich bezig met alle politieke contacten en gebeurtenissen die relevant zijn voor studentenverenigingen. Deze Assessor is hoofd contactpunt voor de Gemeente Leiden, hulpdiensten, de universiteit, de hogeschool, en het landelijk (onderwijs)beleid. Samen met de Praeses neemt de Assessor Politiek ook deel aan bijeenkomsten met de Landelijke en andere Plaatselijke Kamers. Binnen en buiten de PKvV vertegenwoordigen zij samen tevens de belangen van de grote vijf gezelligheidsverenigingen, het MASCQ. Ook het zogenaamde veiligheidsconvenant tussen de pandhoudende verenigingen en andere belanghebbenden is een verantwoordelijkheid; om het half jaar wordt hierom door de Assessor Politiek een overleg gepland met de betreffende partners.

Assessor Intern – Bas Belder

Als Assessor Intern ben je bezig met verschillende interne zaken die betrekking hebben op de lidverenigingen. Zo houd je je bezig met de bestuurdersbeurzen die de 24 lidverenigingen van de PKvV ontvangen. Deze bestuursbeurzen ontvangen de bestuursleden ter compensatie voor het bestuurswerk van een vereniging. Daarnaast kunnen de lidverenigingen ook commissies aanwijzen die ter compensatie voor de organisatie van een bijzondere activiteit een financiële vergoeding ontvangen. Dit wordt het Fonds Bijzondere Activiteiten genoemd (FBA). Bij deze twee taken is de PKvV het aanspreekpunt voor de verschillende lidverenigingen en treedt ze op als schakel tussen de verenigingen en de Universiteit.

Een andere belangrijke portefeuille van de Assessor Intern is veiligheid. Dit thema manifesteert zich in drie taken: het organiseren van Bedrijfshulpverlening-cursussen en Brandmeldinstallatie-cursussen (BHV en BMI) voor de bestuurders van de lidverenigingen en de organisatie van het veiligheidsoverleg. Het veiligheidsoverleg is een overlegorgaan waar de sociëteithoudende verenigingen en externe contacten zoals de politie, brandweer, gemeente Leiden en Universiteit Leiden zitting in nemen. De Assessor Intern is dus het eerste aanspreekpunt als er iets gebeurt dat met veiligheid heeft te maken.

Ten slotte neemt de Assessor Intern zitting in de DUWO Taskforce waar wordt gesproken over huisvesting in Leiden en hij neemt zitting in het Buurtkaderoverleg met de wijkagenten en de buurtverenigingen van de binnenstad om het over allerlei zaken te hebben die in de binnenstad spelen.

Doelen

De Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV) is het overkoepelende overlegorgaan van de Leidse studentenverenigingen, en omvat naast de gezelligheidsverenigingen ook internationale, religieuze, culturele, sport- en muziekverenigingen. De verscheidenheid van Leiden met haar rijke studentenleven komt samen in onze Kamer.

Ondanks dat iedere vereniging haar eigen identiteit uitstraalt, komen de belangen vaak overeen. Zo is de PKvV naast haar rol als overlegorgaan tevens vertegenwoordiger van de lidverenigingen naar onder meer de EL CID/Vademecumcommissie, de Landelijke Kamer van Verenigingen, de gemeente en de Leidse bevolking toe.

Daarnaast is de PKvV betrokken bij de organisatie van de Universitaire Studiefestivals, Open Dagen en voorlichtingsactiviteiten en richt zij zich dus ook namens de Leidse studentenverenigingen op aankomende studenten van zowel HBO als Universiteit.

Het Bestuur dat deze taak op zich neemt, bestaat ieder jaar uit leden van verschillende verenigingen.

Organisaties

Dhr. Pieter van Woensel

Dhr. Guido Marchena

Dhr. Frank Parlevliet

Dhr. Joery Strijtveen

Mevr. Celine van Es

Mr. A. (Ankie) Broekers-Knol Voorzitter Eerste Kamer
Mr. Drs. J.C. (Hans) van Baalen Europarlementariër VVD
Mr. B.O. (Boris) Dittrich Pleitbezorging, Human Rights Watch
Mr. O. (Oscar) Hammerstein Advocaat
Mr. Th. A. (Tom) Kok Directeur CoolGroup
Drs. A. (Alexander) Pechtold Lijsttrekker D66 Tweede Kamer
Mr. M. (Mariko) Peters Stabiliteit & Humanitaire Hulp, BuZa
Dr. A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kan Bijzonder Hoogleraar UvA
Mr. J.M. (Jan Maarten) Slagter Voormalig voorzitter VEB
Drs. J. (Jaap) Smit Commissaris van de Koning ZH
Drs. S.H. (Sophie) In ’t Veld Lijsttrekker D66 Europarlement
Drs. M.J.M. (Maxime) Verhagen Voorzitter Bouwend Nederland
Dr. A.H.E.M. (Nout) Wellink Voorzitter Raad van Toezicht UL
Mr. H.P.J. (Rik) van de Westelaken Nieuwslezer NOS Journaal
Mr. J.G.C. (Jan-Kees) Wiebenga Lid Raad van State

Oud-besturen

2017-2018 Praeses Kirsten Lelieveld
Ab Actis Simone Schoof
Quaestor Thomas van Bourgondiën
Assessor Pers & Publiciteit Marnix de Wolf
Assessor Politiek & Vice-Praeses Jasper de Vries
Assessor Intern Rebecca Jong
2016-2017 Praeses Jona Bootsma
Ab Actis Rianne de Vos
Quaestor Nienke Rodenhuis
Assessor Pers & Publiciteit Roosmarijn van de Velde
Assessor Politiek & Vice-Praeses Tolga Güneri
Assessor Intern Stella van Meijl
2015-2016 Praeses Alderik Oosthoek
Ab Actis Wineke van Seters
Quaestor Arjan de Vries
Assessor Pers & Publiciteit Maaike van Vliet
Assessor Politiek & Vice-Praeses Zeping Oerlemans
  Assessor Intern Bábète Boomgaardt
2014-2015 Praeses Jip Stam
Ab Actis Maaike Swets
Quaestor Simon Beentjes
Assessor Pers & Publiciteit Julia Groen
Assessor Politiek & Vice-Praeses Wilmer Smook
  Assessor Intern Vera Groeneveld
2013-2014 Praeses Jan van der Voet
Ab Actis Josine van Slingerland
Quaestor Mark Bos
Assessor Pers & Publiciteit Mart Lubben
Assessor Politiek & Vice-Praeses Cheyen Bannenberg
  Assessor Intern Leonoor van Poelgeest
2012-2013 Praeses Celine van Es
Ab Actis Anne de Jong
Quaestor Stephen Teeuwen
Assessor Pers & Publiciteit Maud Hijdra
Assessor Politiek Felix Quartero
  Assessor Intern Gijs Dreijer
2011-2012 Praeses Yvette Houvast
Ab Actis Sandra van den Poll
Quaestor Maurits Teunissen
Assessor Pers & Publiciteit Peter de Vries
Assessor Politiek Stijn van den Wijngaard
  Assessor Intern Morten van Schie
2010-2011 Praeses Femke Eekhof
Ab Actis Kim Koopman
Quaestor Sander Mulder
Assessor Pers & Publiciteit Ivo Klap
Assessor Politiek Ruud de Vaan
  Assessor Intern Marianne den Engelsman
2009-2010 Praeses Jan Maessen
Ab Actis Julia Tieleman
Quaestor Jorn van der Horst
Assessor Pers & Publiciteit Pauline Spronk
Assessor Politiek Frans Weerkamp
  Assessor Intern Neeltje van van Aardenne
2008-2009 Praeses Guido Marchena
Ab Actis Wendy van Sante
Quaestor Dirk Broekhuijsen
Assessor Pers & Publiciteit Wendy Hofmans
Assessor Politiek Derk van de Burgt
  Assessor Intern Ine van Woerden
2007-2008 Praeses Mehtap Karasu
Ab Actis Caroline ten Horn
Quaestor Milou van Boxel
Assessor Pers & Publiciteit Elke de Jong
Assessor Politiek Kaz van Kooten
  Assessor Intern Arnout van Ree
2006-2007 Praeses Elisabeth Lubotsky
Ab Actis Rose-Marijn Puma
Quaestor Selma van Halder
Assessor Pers & Publiciteit Lauren Snelders
Assessor Politiek Bob Corthals
  Assessor Intern Matthijs van der Linden
2005-2006 Praeses Govertjan van Wijk
Ab Actis Anne Venema
Quaestor Barbara van Asten
Assessor Pers & Publiciteit Jaap Groot
Assessor Politiek Mieke van Westing
  Assessor Intern Sharona Groenendijk
2004-2005 Praeses Diek van der Wal
Ab Actis Mirjam Nieuwendijk
Quaestor Bart Verhulst
Assessor Pers & Publiciteit Arnold van Velzen
Assessor Politiek Simone de Geus
  Assessor Intern Iris Siereveld
2003-2004 Praeses Aart Gieske
Ab Actis Anita de Bruijn
Quaestor Floortje Dopmeijer
Assessor Pers & Publiciteit Maarten Wammes
Assessor Politiek Jacob van Gent
  Assessor Intern Brechtje Haan