Filmwedstrijd Student & Stad

Filmwedstrijd Student en Stad 2019

Wat maakt Leiden tot de leukste studentenstad van Nederland? Samen met Leiden Marketing, Gemeente Leiden en Universiteit Leiden gaan wij op zoek naar het antwoord. Dit jaar wordt alweer de vierde editie van de Filmwedstrijd Student en Stad georganiseerd, waarin studenten en oud-studenten, van zowel de Universiteit als de Hogeschool, de kans krijgen om hun visie op studentenstad Leiden te laten zien aan de hand van een filmpje. Dit is niet alleen leuk om te doen, je kunt er ook geld mee winnen!

Tot en met 20 juni 2019 kunnen studenten een filmpje inzenden waarin ze het échte Leidse studentenleven laten zien. Nieuw is dit jaar het thema ‘Leiden Inside Out’: Keer de stad binnenstebuiten en laat de menselijke kant van de stad een hoofdrol spelen in het filmpje! Kun jij het best student en stad verbinden en een creatief, leuk en mooi filmpje over Leiden maken?

De vakkundige jury bepaalt uiteindelijk welke filmpjes er worden vertoond tijdens de finale op 3 juli in bioscoop Trianon. Aan het einde van de avond krijgt de winnaar een cheque van maar liefst 1250 euro! Ook voor de tweede en derde plek is er een geldprijs van resp. 500 en 250 euro. Vervolgens wordt dit filmpje overal gebruikt om iedereen te laten zien waarom Leiden de allerleukste studentenstad van Nederland is!

Enthousiast geworden? Lees de Actievoorwaarden en criteria Filmwedstrijd ‘Student&Stad’ door op de button te klikken goed door en begin gelijk met filmen! Wij zijn erg benieuwd naar alle inzendingen!

Belangrijk: Wanneer men wilt deelnemen of gaat deelnemen, dan horen wij dat graag! Vermeld hierbij wie er in jullie team zit (alleen filmen mag en kan ook!). Om dit kenbaar te maken, stuur dan een mail naar promotiecommissie@pkvv.nl. Dit mailadres wordt tevens gebruikt voor vragen en inzendingen.

Blijf volledig up-to-date via onze Facebook-pagina.

Film Competition ‘Student & City’ 2018

What makes Leiden the nicest student city in the Netherlands? Together with Leiden Marketing, the Municipality of Leiden and Leiden University we are looking for the answer. This year the fourth edition of the Film Competition ‘Student and City’ will take place, in which students and former students from both the University and the Hogeschool get the chance to show their vision of student city Leiden by means of a video. This is not only fun to do, you can also win money with it!

Until the 20th of June 2019, students can submit their film about Leiden as a student city. New this year is the theme ‘Leiden Inside Out’: Can you show us yóúr very own Leiden and thus let the human experience and aspect play a major role in your video? Do you have tremendously creative ideas how to connect student and city by means of a movie?

A professional jury finally determines which videos are shown during the final on the 3rd of July in Cinema Trianon. At the end of the evening, the winner will receive a check of €1250 euros. For the second and third place there is also a cash prize of resp. €500 and €250 euros. Then this video is used everywhere to show everyone why Leiden is the best student city in the Netherlands!

Excited to participate? Read the Conditions Film Competition ‘Student&City’ by clicking on the button and proceed with filming. We are very curious about all entries!

Important: if you want to participate or are planning to, please let us know! Send us a mail in which you state who is in your team (filming by yourself/on your own is allowed and possible too!) to promotiecommissie@pkvv.nl. This email address is also used for questions and submissions.

Stay fully up-to-date via our Facebook page.

Winnaar Student en Stad Filmwedstrijd 2018

Het beste filmpje van de filmwedstrijd 2018, door Joep Oonk en Mazin Akif.

Winnaar Student en Stad Filmwedstrijd 2017

Het prijswinnende filmpje van 2017, gemaakt door Anna Carey!

Winnaar Student en Stad Filmwedstrijd 2016

De eerste winnaars van de filmwedstrijd Student & Stad; Sjors Keizer, Kasper van Alphen en Thijs van Zwieten!