Convenant KMT

Hieronder kunt u het Convenant KennisMakingsTijd (KMT) downloaden, dat door Universiteit Leiden en de Leidse studentenverenigingen op 21 mei 2008 is ondertekend.

In dit convenant vindt men de afspraken die zijn vastgelegd over de gang van zaken in de introductie- en kennismakingstijden van de 24, bij de PKvV aangesloten, Leidse studentenverenigingen*. 

* Belangrijk: niet elke Leidse studentenvereniging heeft een KMT. Informeer hiervoor tijdens de EL CID (introductieweek van Leiden) bij de desbetreffende vereniging. 


Download het convenant via de volgende link; Convenant KennisMakingsTijd 2008

Of via de website van Universiteit Leiden; https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/reglementen/algemeen/convenant-introductietijd