Student & Stad

Zonder Leiden geen studenten, en andersom.

NAMENS ONZE LIDVERENIGINGEN

Strategisch Partnerschap

Op 10 december 2015 sloegen de Plaatselijke Kamer van Verenigingen, Gemeente Leiden en Leiden&Partners de handen ineen voor een in Nederland uniek partnerschap tussen studentenverenigingen en de stad. In het convenant Student en Stad wordt de samenwerking tussen de partijen vastgelegd op het gebied van cultuur & kennis.
 
Het partnerschap komt voort uit constructieve overleggen tussen de Gemeente Leiden, Leiden Marketing, de Plaatselijke Kamer van Verenigingen en de vijf grote Leidse studentenverenigingen, te weten L.S.V. Minerva, L.V.V.S Augustinus, SSR-Leiden, V.S.L. Catena, A.L.S.V. Quintus, K.S.R.V. Njord en A.L.S.R.V. Asopos de Vliet.
 

Het plan bestaat eruit dat er jaarlijks gezamenlijk twee evenementen opgezet worden door de studentenverenigingen voor de Leidse gemeenschap. Daarnaast is er een DenkTank Student&Stad, waarin studenten meedenken over projecten en beleidsvraagstukken van de gemeente Leiden en Leiden&Partners. Tegelijkertijd werd de &Cultuurkaart geïntroduceerd waarmee studenten, die lid zijn een bij de PKvV aangesloten vereniging, gratis of tegen een scherpe korting culturele instellingen kunnen bezoeken.

LEIDS LEVENSBELANG

Ook gratis leren reanimeren en een certificaat ontvangen?

Per dag krijgen ongeveer 35 mensen in Nederland een circulatiestilstand buiten het ziekenhuis. Om hun overlevingskans te vergroten, is het van levensbelang dat zoveel mogelijk mensen kunnen reanimeren. De ambulance doet er immers gemiddeld vijftien minuten over om bij een slachtoffer te komen, maar na zes minuten kan er al onherstelbare hersenschade optreden. Burgers met reanimatievaardigheden zijn daarom hard nodig om die periode tot de ambulance arriveert te overbruggen. Taskforce QRS Leiden wil hieraan bijdragen door in samenwerking met de PKvV Leiden en de zeven studentenverenigingen L.S.V. Minerva, L.V.V.S. Augustinus, SSR-Leiden, V.S.L. Catena, A.L.S.V. Quintus, A.L.S.R.V. Asopos de Vliet en K.S.R.V. Njord de Reanimatiedag Hart voor de Stad te organiseren!

Deze Reanimatiedag zal plaatsvinden op zondag 15 maart bij LSV Minerva, Breestraat 50. Er zijn twee beschikbare tijdsblokken,s ochtends of ’s middags. Het is voor iedereen vanaf 18 jaar oud mogelijk om zich aan te melden: jong en oud en voor alle inwoners van Leiden. Geef u daarom dus snel op via deze aanmeldlink! Maar let op, er is een beperkt aantal plekken beschikbaar dus vol = vol.

Inloop van de eerste cursus is vanaf 8.45, de cursus zelf zal van 9:00u tot 13:00u duren. De tweede cursus start om 13.00 uur en eindigt om 17.00 uur met inloop vanaf 12.45 uur. De cursus zal worden afgesloten met een praktische toets, waarna de deelnemers direct te horen krijgen of zij geslaagd zijn. Tijdens de cursus zal de deelnemers aangeleerd worden om te reanimeren volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) en zij zullen dan ook een NRR-erkend certificaat ontvangen. Het doel van het weekend is om stadsbewoners te leren reanimeren, zodat Leiden weer een stukje veiliger wordt!

De cursus is dus gratis, waar deze normaal 30 euro kost. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Leiden en Leiden&Partners middels het Strategisch Partnerschap. Tot slot is er een mogelijkheid om je op vrijwillige basis aan te melden als burgerhulpverlener na het halen van een NRR-erkend certificaat.

We doen het niet alleen

Commissies

Eén van de andere taken die het bestuur der Plaatselijke Kamer van Verenigingen heeft, is o.a. het begeleiden en ondersteunen van een aantal commissies die relevant zijn voor het Leidse studentenleven.

Heb je bijvoorbeeld vragen omtrent het solliciteren voor één van de commissies? Stuur dan een mail naar info@pkvv.nl. 

Hieronder vind je de twee commissies en de personen die in 2023-2024 zitting nemen in de commissies.

Promotiecommissie

De promotiecommissie van de Plaatselijke Kamer van Verenigingen bestaat uit zes enthousiaste leden die allemaal lid zijn bij een Leidse studentenvereniging. Het hele jaar door zetten ze zich in om de PKvV te helpen bij het organiseren van evenementen en het promoten van het studentenleven. De commissie is te vinden op open dagen van de Universiteit en de Hogeschool, maar ook organiseren ze in samenwerking met Leiden Marketing evenementen, zoals de filmwedstrijd.

Denktank StudentEnStad:

De Denktank StudentEnStad van de PKvV is een groep ambitieuze studenten die meedenkt over maatschappelijke projecten in de gemeente Leiden. De Denktank komt voort uit het Strategisch Partnerschap van de Gemeente Leiden, zeven Leidse studentenverenigingen en Leiden&Partners, met als doel om student en stad meer te verbinden. Zij denken mee over gemeentelijke vraagstukken en maatschappelijke initiatieven die studenten aangaan en écht impact hebben. Zo hebben wij ons bezig gehouden met studentenwelzijn tijdens de coronacrisis, de problematiek rondom studenten- en startershuisvesting en het terugdringen van het autoverkeer in de stad. Onderwerpen waar wij in 2023-2024 mee aan de slag gaan zijn:

– onderzoeken wat studenten tegenhoudt om te sporten;
– een advies schrijven voor Keep Them Warm over het verbreden van acquisitiemogelijkheden;
– het professionaliseren van het cursusaanbod van Door Het Geluid.

Daarnaast komen in de wekelijkse meetings allerlei actuele thema’s aan bod en geven we regelmatig advies aan de Gemeente Leiden over kleinschaligere onderwerpen.